Bejelentkezés

2. Forduló

II. FORDULÓ

FELADATSOR

 

Érdekes, hogy semmi nyoma a népviseletnek, népművészetnek. Mennyivel színesebb nálunk egy székely templom! Csupa fény, ragyogás. Furcsa szokás, hogy a papot ministránsok kísérik a szószékhez. Szemeimmel végigvadászom a templomajtót, és megkeresem a feleségemet. Úgy bólogat a pap beszédére, mintha minden szavát értené...Vajon mi fölött töprenghetnek ezek a nehézagyú emberek? Jó volna beléjük látni, megnézni könnyeik tükrét, tudni, mi nyomja térdre őket, ismerni az imadidergő ajkak titkait.

Különben nekik is van miért zsibongjon a térdük. Lesz itt ma dolga a Szentléleknek. A rajtuk levő ing se lesz övék, ha majd meg kell fizetniök a nagy számlát.

...

A fű közül mégis ránk szól valaki:

- Málnázni mentek?...Nem érdemes! Vége a málnának!

- Te vagy az, Gyula bátyám? Napozol, napozol?

Öreg csontokra terített, szeplős, fakó bőr, néhány gyér hajszál szárad a napon gyengén, férfiatlan ernyedtségben, mintha útközben a láthatatlan halállal telepedtek volna le egyet pihenni. Ha nem itt, hanem – mondjuk – az őserdőben feküdne a vadak útjában, a ragadozóknak hosszú időre elmenne az étvágyuk a láttára.

- Kár a napért! – tréfálok, és sietve lebillegünk a hegyoldalon.

A patakhídon megállunk, mint két diákgyerek, és meglessük a pisztrángokat. Ez a nagy itt tanyázik a göbőben. Nem nyugszom, amíg ki nem emelem. Ha másképp nem lehet, vadrózsatövissel, akármilyen szigorúan is tiltsák is a halászatát az amerikaiak.

- Eljön ennek is az ideje!...Te! Nem hollók azok?

- De igen. Itt, a bajor erdőben van még belőlük.

Az erdő melletti sárga tarlóhántáson ül két holló és egymást nézi. Több száz esztendősek, mert hollónak nem illik fiatalabbnak lenni. Szerelmesek, és fajfenntartásról gondolkodnak. Nem mindennapi látvány. Tetőtől talpig ünnepi feketében mind a kettő. Csőrük komoly és mozdulatlan, viharvert és sok dögöt látott. Sajnos, a tüzet nem figyelhetem meg a szemükben, de – hej, János – ha ebben a korban mi is ilyen legények lehetnénk!...

- Ne zavartassák magukat! – kiáltom oda Poe madarainak, mire a férfi holló felénk fordítja fejét sötét, titokzatos nyugalommal, mintha azt mondaná: „Arról szó sincs, kérem!”

Elhaladunk mellettük, de tovább se lépnek, csak a tekintetükkel mérnek végig.

Nyírő József: Íme, az emberek!

 

1. Kössétek össze a helységeket a regény cselekményének mozzanataival: 10 pont


 

2. Nyírő József regénye a II. Világháború utáni EMBERT állítja az olvasó elé a maga jó és rossz tulajdonságaival, az adott kor nyomasztó borzalmai, reménytelensége és apró szépségei, reményei közepette. Készítsetek ti is egy 150-szavas, hiteles portrét a XXI. századi EMBER-ről  Íme, az emberek! címmel.5 pont

 

3. Érdekes, hogy semmi nyoma a népviseletnek, népművészetnek.

a. Milyen valójában a bajor népviselet? Írjátok le egy paragrafusban!4 pont

b. Készítsetek egy pár bábot bajor népviseletbe öltöztetve, majd küldjétek be postán.6 pont

 

4. A képrejtvények a műben előforduló élőlényeket rejtenek. Fejtsétek meg őket! Melyik a kakukktojás és miért? 6 pont

 

 

 

5. Öreg csontokra terített, szeplős, fakó bőr, néhány gyér hajszál szárad a napon gyengén...

a. Nevezzetek meg két tényezőt, amely befolyásolja a szeplők megjelenését.2 pont

b. Egy szeplős és göndörhajú nő, valamint egy szeplőtlen és egyenes hajú férfi házasságából különböző gyerekek születhetnek. A szeplősség szempontjából mindkét szülő homozigóta. Határozzátok meg a szülők genotípusát, a lehetséges gyerekek genotípusát és fenotípusát, valamint az öröklődés típusát. Írjátok le a feladat megoldásának minden lépését!5 pont

 

6. Furcsa szokás, hogy a papot ministránsok kísérik a szószékhez. (...) Lesz itt ma dolga a Szentléleknek.

a. Mi a ministráns szó eredete és jelentése, valamint melyek a ministránsruha összetevői?3 pont

b. Hogyan ábrázolják a Szentlelket a képzőművészetben? Miért? Keressetek 3 szimbólumot, mely a Szentlélek-ábrázolással együtt-jár, és magyarázzátok meg a jelentését. 4 pont

 

7. A fenti szövegrészletben miért tilthatták az amerikaiak a pisztráng horgászatát? 2 pont

 

8. Az erdő melletti sárga tarlóhántáson ül két holló és egymást nézi. Több száz esztendősek, mert hollónak nem illik fiatalabbnak lenni. Szerelmesek, és fajfenntartásról gondolkodnak.

a. Valóban száz évig élnek a hollók? Indokoljátok meg a válaszotokat!2 pont

b. Vajon mire utalhat az író, amikor azt állítja, hogy a hollók a fajfenntartásról gondolkodnak?2 pont

 

9. A regény alapján tüntessétek fel a vaktérképen a menekültek bajorországi útvonalát a műben megemlített helységekkel együtt!5 pont

BAJORORSZÁG

10. Töltsétek ki az alábbi keresztrejtvényt Bajorországról. Magyarázzátok meg a függőlegesen kapott szó kapcsolódását Bajorországhoz.

10 pont

a. Kerület, fővárosa Augsburg.

b. A karácsonyfának és a náci háborús bűnösök perének városa.

c. A világ egyik legnagyobb őszi népünnepélye 1810 óta.

d. München alapítójának keresztneve.

e. A legmagasabb csúcs.

f. Törvényhozó testület, országgyűlés, parlament.

g. Nyugati, délnyugati nyelvjárás.

h. A legnagyobb folyó.

i. Népcsoport, amely a Római Birodalom idején telepedett itt le.

Függőleges:

 

11. Itt, a bajor erdőben van még belőlük

a. Miről nevezetes ma a bajor erdő? Adjatok egy példát! 2 pont

b. Hány kilométer hosszú a látványos bajor alpesi autópálya?1 pont

c. Hova kellene elutaznotok, hogy meglátogassátok a híres bajor Hegedűkészítő Múzeumot?1 pont

12.

a. Fordítsátok le a bajor himnusz első szakaszát.5 pont

b. Tanuljátok meg a bajor himnusz első szakaszát, énekeljétek el, a felvétel youtube-linkjét pedig másoljátok be a feladatlap válaszai közé. 5 pont

 

13. A bajor tartomány egykori központi szerepére többszáz kastély és régi várrom emlékeztet. Válasszatok ki egyet ezek közül, és készítsetek egy legtöbb 500 karakteres terjedelmű leírást ennek látványosságáról.5 pont

 

14. Keressetek legalább öt bajor születésű világhírű személyiséget, majd írjátok le egy mondatban, miért maradt fenn a nevük a mai napig!5 pont

Pl. Albert Eistein – fizikus, a relativitáselmélet megfogalmazója

 

A FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN NE FELEDKEZZETEK MEG AZ ADOTT JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁRÓL!

 

A feladatok megoldásait minden csapat saját adatlapjára kell feltöltse a http://bod.communitas.ro címre. Amennyiben a rendszer ezt valamilyen okból kifolyólag nem engedélyezné, emailben kérjük csatolni a magyaroktatas@magyaroktatas.robolcsdiak@communitas.ro címre. A youtube linkeket a feladatlapon az adott feladathoz kell bemásolni. Ha nem szeretnétek nyilvánossá tenni a videótokat, youtube helyett választhatjátok az emailben küldést wetransfer használatával (a feladatlapban az adott feladatnál jelezzétek, hol található a megoldás). Az egy feladatlaphoz tartozó megoldásokat egy emailben küldjétek. A „Tárgy”-hoz írjátok be a csapat nevét.

A bábokat a következő címre kell küldeni: Cluj-Napoca, Str. Republicii, Nr. 60, 400489, Jud. Cluj

FORMAI KÖVETELMÉNYEK1 BETARTÁSA10 pont

 

Feladatlap .doc

Feladatlap .pdf

Javítókulcs .pdf

 


1A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.