Bemutatkozás

A Bölcs Diákok egy teljes tanévet felölelő interaktív és interdiszciplináris országos szintű vetélkedő, melynek fő célja a tanulók olvasási készségeinek a fejlesztése, valamint az, hogy a diákok felismerjék az egyes tudományok szakterületéről származó információk közötti összefüggéseket. Ugyanakkor  kitartásra, csapatmunkára és összefogásra próbáljuk nevelni a jövő nemzedéket. A verseny során a diákok játékos feladatok révén ismerkednek meg a magyar népi szokásokkal, a magyar irodalom kiemelkedő alakjaival, a magyarság történelem nagyjaival, valamint a tudományok kimagasló személyiségeivel. Hétköznapi és összetett szakmai kérdések, kreatív, fantáziát és általános műveltséget fejlesztő, a motivációt és az egészséges versenyszellemet tápláló feladatok várják a kihívást kedvelő, csapatmunkára készen álló tanulókat.

A Bölcs Diákok országos szintű vetélkedőt először 2010-ben szerveztük meg, értelmi szerzői: Mihályfalvi Katalin és Molnár Galaczi Júlia középiskolai tanárok, anyagi támogatója pedig a Communitas Alapítvány.  A vetélkedő elsődleges célkitűzése a tanulók olvasási készségeinek fejlesztése alternatív módszerek segítségével. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy napjainkban miért szorulnak háttérbe a könyvek, mi vette át a helyüket az életünkben, miért nem jut idő olvasásra?

Tapasztalataink alapján az olvasás térvesztésének egyik lényeges oka a világháló egyre intenzívebb és széleskörű térhódítása. Mivel a tanulók nagy része aránytalanul sok időt tölt el a közösségi oldalak böngészésével, úgy gondoltuk, hogy olyan kihívások elé állítjuk őket, amelyek egyrészt fejlesztik olvasási készségüket, másrészt pedig rávezetik őket arra, hogy mi is az internet valós szerepe az életükben. Így „csírázott ki a magból a Bölcs Diák”!

2010 óta a vetélkedő évről évre gazdagodott, így 2014–2015-ben, az V. kiadás alkalmával már felsőoktatási tanintézmények és médiapartnerek is segítenek a szervezésben. Társintézményeinknek és a Communitas Alapítványnak köszönhetően, a vetélkedőn résztvevő diákok képet alkothatnak a közoktatás és a felsőoktatás közötti átmenetről, valamint a magyar anyanyelvű felsőoktatási intézményekben zajló kutatásokról, munkákról és azok jelentőségéről. Az együttműködés másik kulcsfontosságú célja az is, hogy megerősítjük a közoktatás és a felsőoktatás közötti kapcsolatot.

Az interdiszciplináris vetélkedőre 4–5 fős csapatok (3–4 IX–XIII. osztályos diák és 1 tanár) jelentkezhetnek. Mint minden versenynek, a Bölcs Diákok vetélkedőnek is van nyereménye, így a legjobb tíz csapat minden évben jutalomtáborban, valamint számtalan meglepetésdíjban részesül. A versenyeken és a jutalmakon kívül, a Communitas Alapítvány jótékonysági akciókat is meghirdet, amelyek keretén belül a diákok egy általuk kiválasztott hátrányos helyzetű csoporton segíthetnek.