Szabályzat

BÖLCS DIÁKOK országos szintű transzdiszciplináris vetélkedő
magyar nyelven a IX-XIII. osztályos diákok számára

I. Fejezet

Általános keretek

1. Jelen szabályzat a BÖLCS DIÁKOK országos szintű transzdiszciplináris vetélkedő magyar nyelven a IX-XIII. osztályos diákok számára szervezését és lebonyolítását tartalmazza az Oktatási Minisztérium 2018.07.30./ 4203. számú rendelete által meghatározott Keretmódszertan alapján.

2. A BÖLCS DIÁKOK országos szintű transzdiszciplináris vetélkedő magyar nyelven a IX-XIII. osztályos diákok számára (továbbiakban BÖD vetélkedő) egy olyan vetélkedő, melynek általános célja a diákok általános műveltségi szintjének javítása, a tanóra kereteit kiegészítő értékek és a versenyszellem fejlesztése, valamint a különböző iskolai tantárgyak közötti kapcsolat megteremtése annak érdekében, hogy megszüntesse azok hagyományos elszigeteltségét. Továbbá célja, hogy elősegítse a tananyag jobb megértését: a hétköznapi tapasztalatokból kiindulva és a már elsajátított tudást hasznosítva összeköti az egy adott tantárgyhoz kapcsolódó ismereteket, képességeket, készségeket, magatartásformákat, értékeket, a tanítás-tanulás folyamatát holisztikusan értelmezve, a valós, interaktív világot képezi le.

3. A verseny egyszintes, és IX-XIII. osztályos, magyar nyelven tanuló diákoknak szól. Bármilyen oktatási formában tanuló diákok benevezhetnek csapattal az adott iskolai évben zajló versenyre.

4. (1) A versenyen való részvétel opcionális, és csapatokban történik. A verseny országos szakaszára a megyei szakasz alapján lehet bejutni, melynek feltétele nem csupán a megszerzett pontszám, hanem az egyes szakaszokon való részvétel is. A továbbjutáshoz szükséges minimális pontszám 85 (mind a helyi, mind a megyei szakaszokon).

    (2) A verseny szakaszai a következők:

Helyi szakasz: levelezés útjánaz adott iskolai év november-decembere

Megyei szakasz: levelezés útjánaz adott iskolai év január-februárja

Országos szakasz: írásbeli vetélkedő formájában – az adott iskolai év márciusában

  1. A helyi szakasz levelezés útján történik. A versenyre benevezett diákok a www.bod.communitas.ro oldalról, a vetélkedő honlapjáról töltik le a megoldandó feladatokat, lementik elektronikus formátumban, majd online elküldik a megoldásokat. A benevezésnél minden csapat létrehoz magának egy felhasználói fiókot a www.bod.communitas.ro oldalon, ahova később a megoldásokat feltölti. A diákok munkái bizalmasak, csupán a Szervező- és Javítóbizottságnak van adminisztrátori hozzáférése a verseny weboldalához. A javítókulcs és a csapatok által elért pontszámok ugyanezen a weboldalon jelennek meg publikusan. A feladatlapokat a szervező iskola Javítóbizottsága bírálja el.
  2. Megyei szakasz – szintén online levelezés útján történik, a szelekciós kritériumrendszert pedig a Szervező- és Javítóbizottságok állítják fel. A megyei szakaszon való részvétel feltétele az előző levelezői szakaszon való részvétel. A megyei szakaszon szerzett pontszám összeadódik az első szakaszon szerzett pontszámmal, az így szerzett végső pontszám alapján jutnak be a csapatok az országos döntőbe. A csapatok levelezői szakaszon szerzett pontszámait az Országos Szervezőbizottság tartja számon.
  3. Országos szakasz – Az országos szakaszon való részvétel feltétele az előző két levelezői szakaszon való részvétel, az adott szakaszokon szerzett pontszám, valamint a megyei szakaszon szerzett pontszám. Az országos szakasz írásbeli vetélkedő keretén belül zajlik. Minden megye egy adott, a Szervező- és Javítóbizottság által meghatározott számban képviseli magát, mely benne foglaltatik a jelen szabályzatban.

 

II. Fejezet

A verseny szervezése

5. (1) A versenyt az Oktatási Minisztérium (OM) Kisebbségi Oktatásért Felelős Osztálya (KOFO) szervezi a tanfelügyelőségeken/hozzárendelt tanügyi intézményeken keresztül, a Kolozs megyei Kolozsvári Református Kollégiummal partnerségben.

   (2) A tanév kezdetekor a verseny országos szervezői, a Kolozsvári Református Kollégiummal együttműködve, a verseny kezdeményezőjén és irányítóján keresztül eljuttatják az iskolákhoz a versenynek az illető tanévre vonatkozó programját, lebonyolítási módszertanát, valamint a verseny plakátját.

   (3) Az országos szakasz időpontjának és helyszínének/periódusának közlése az illető tanév során, a szervezésre és lebonyolításra vonatkozó értesítésekben történik.

6. (1) A verseny országos szakaszának megszervezéséhez évente határozzák meg a következő Bizottságokat: az országos vetélkedő Szervezőbizottsága és az országos vetélkedő Központi Bizottsága.

   (2) Az országos vetélkedő Központi Bizottságának keretén belül létrehozhatók a verseny lebonyolítására vonatkozó különleges feladatkörökkel rendelkező Albizottságok.

7. (1) Az országos vetélkedő Szervezőbizottságát a verseny országos szakaszának otthont adó megye szintjén alakítják ki a megyei főtanfelügyelő által kiadott határozat alapján, melyet tájékoztatás céljából eljuttatnak a OM – KOFO-hoz.

   (2) Az Országos Szervezőbizottság a következő tagokból áll:

  1. elnök: az országos szakaszt lebonyolító megye főtanfelügyelője/főtanfelügyelő-helyettese
  2. alelnök: a szervező megye tanfelügyelője/módszertanos tanára
  3. titkár: a versenyt lebonyolító tanintézmény egy informatikusa vagy tanára, aki számítógépkezelési szakképesítéssel rendelkezik
  4. tagok: tanfelügyelők, a szervező tanintézmények igazgatói és pedagógusai

   (3) Az országos vetélkedő Szervezőbizottságának feladatkörét az iskolai vetélkedők szervezésének és lebonyolításának Keretmódszertana határozza meg.

8. (1) Az országos vetélkedő Központi Bizottsága legkevesebb 15 nappal az országos szakasz kezdete előtt alakul meg, a OM, KOFO szaktanfelügyelőjének/tanácsosának/szakemberének javaslatára, a KOFO igazgatója által láttamozva és a Kisebbségi Oktatásért Felelős Államtitkár által engedélyezve.

    (2) Az országos vetélkedő Központi Bizottságának tagjai a következők:

a. elnök: egy egyetemi oktató/a szakma egy elismert képviselője/egy kulturális-, művészeti-, tudományos-, sportintézmény kutatója

b. ügyvezető elnök: az OM-KOFO képviselője/egy tanfelügyelő/az adott tevékenység területén kiemelkedő eredményekkel rendelkező szaktanár

c. alelnökök: egyetemi oktatók, tanfelügyelők vagy közoktatásbeli szaktanárok

d. titkárok: informatikusok, tanfelügyelők vagy közoktatásban dolgozó tanárok, akik számítógépkezelési szakképesítéssel rendelkeznek

e. tagok: tanfelügyelők, pedagógusok, fordítók, szakértékelők, diákok, az előző évek vetélkedőin kiváló eredményeket elért volt diákok

    (3) Az országos vetélkedő Központi Bizottságának feladatkörét az iskolai vetélkedők szervezésének és lebonyolításának Keretmódszertana határozza meg.

9. Az országos szakaszra a verseny Központi Bizottságát a OM−KOFO.  szaktanfelügyelőjének/tanácsosának/szakemberének írásos határozata nevezi ki, és a KOFO igazgatója láttamozza, valamint az illető igazgatóságot koordináló Államtitkár engedélyezi.

10. (1) A versenyen a 18 magyar tannyelvű intézménnyel rendelkező megyéből (17 megye és Bukarest municípium) résztvevő diákcsapatok száma arányos az adott megyék magyar diákjainak összlétszámával.

    (2) A verseny országos szakaszán a diákok a következő számban vehetnek részt:

A verseny országos szakaszára fenntartott helyek: Megye

Az országos szakaszon résztvevő csapatok száma

 

Hargita

2

 

Maros

2

 

Kovászna

1

 

Bihar

1

 

Kolozs

1

 

Szilágy

1

 

Máramaros

Szeben

Hunyad

Beszterce-Naszód

1

 

Temes

Brassó

Krassó-Szörény

Szatmár

1

 

Bákó

Arad

Bukarest

Fehér

 

    (3) Amennyiben egyes megyék nem vesznek részt a verseny országos szakaszán, vagy nem foglalják el az számukra fenntartott helyet, a fennmaradt helyeket újra osztják más megyéknek. A fennmaradt helyek csak akkor kerülnek újra osztásra, ha a résztvevők száma 5 alá csökken. A helyek újra osztása a végeredmény-táblázatban elfoglalt pozíció alapján történik.

 

III. Fejezet

Versenyszámok

11. A diákok csapatokban vesznek részt a versenyszámokon.

12. A diákok felkészítése transzdiszciplináris képességeket céloz meg.

13. Minden levelezői szakasz megoldási ideje egy hónap.

14. A feladatsorok összeállítása, valamint a verseny megszervezése minden szakasz esetében a Szervezőbizottságok feladata, az iskolai vetélkedők szervezésének és lebonyolításának Keretmódszertana alapján. A Központi Bizottság ellenőrzi a feladatsorokat és a javítókulcsot, biztosítva az objektív javítást és értékelést.

15. A verseny országos szakaszának programját a Szervező- és Javítóbizottság határozza meg, és a OM−KOFO szaktanfelügyelője/tanácsosa/szakembere láttamozza.

 

 IV. Fejezet

Kiértékelés

16. (1) A feladatok kiértékelésére minden szakaszban két tanárt neveznek ki, akiknek nem lehetnek az adott versenyre benevezett diákjai.

  (2) Az objektív kiértékelés érdekében, a feladatlapok javítása a javítókulcs megoldásai és pontozásai alapján történik.

  (3) A feladatlapok kiértékelése során pontozzák a feladatok megoldásának helyességét, valamint az eredetiséget, és a problémamegoldást/kreativitást.

  (4) Javítás után a Központi Bizottság a weboldalon megjeleníti az elért pontszámokat az eredmények sorrendjében, valamint megyék szerint.

 (5) Az írott feladatlapok esetében elfogadnak óvásokat, amelyeket a kísérőtanár/vezetőtanár írásban nyújthat be a Központi Javítóbizottságnál, legtöbb két órával az eredményhirdetés után. Az újrajavítandó feladatlapok nem kerülnek megtekintésre az óvást emelők által, hanem újra bizalmas kezelésben részesülnek, amíg újra javításra kerülnek az Óvásokért Felelős Bizottság által. Az újra javítás eredményeit legtöbb két órával az írásbeli óvás benyújtása után közlik.

 

V. Fejezet

Díjazás

17.  A csapatok rangsorolását a megszerzett pontszámok csökkenő sorrendjében állapítják meg.

18. (1) A OM által kibocsátott díjak és dicséretek hitelesítése iktatószámmal bejegyzett oklevelekkel történik.

    (2) A verseny díjazása az iskolai vetélkedők szervezésének és lebonyolításának Keretmódszertana alapján történik. A vetélkedő országos szakaszán, amin legkevesebb 3 diákból álló csapatok vehetnek részt, legtöbb 3 díj kerül kiosztásra, valamint dícséretek, a résztvevő csapatok legtöbb 15%-ának. Minden résztvevő csapattag a szervező tanügyi intézmény által iktatott oklevelet kap.

19. Az OM által kibocsátott oklevelek mellett, az országos szakaszon különdíjak is oszthatók tudományos társaságok, szaktestületek, egyetemek, helyi hatóságok vagy támogatók által. A különdíjak megítélésének kritériumrendszerét az országos vetélkedő Központi Bizottsága határozza meg, amit minden vetélkedő elindításakor a versenyzők tudomására hoznak.

 

VI. Fejezet

A végleges eredmények továbbítása az Oktatási Minisztérium felé

20. (1) A következők kerülnek lejegyzésre

  • a résztvevők névsora (a csapatokat alkotó diákok)
  • a végleges eredmények a pontszámok csökkenő sorrendjében
  • az Oktatási Minisztérium által díjazott és dicséretekben részesült tanulók névsora, a diákok aláírásával

    (2) A fent említett dokumentumokat és végleges beszámolókat mappába gyűjtve továbbítják a OM-nak.

    (3) Minden feladatsort és javítókulcsot (másolatban), valamint az (1) -es pontban előírt adatok táblázatait (eredetiben) a OM képviselőjével továbbítják (elektronikus formátumban, CD-n is). 

    (4) A feladatsorokat és javítókulcsot tartalmazó dokumentumokat PDF formában mentik le.

    (5) Az eredményeket tartalmazó táblázatokat és a statisztikai adatokat EXCEL és PDF formátumban mentik le.

 

VII. Fejezet

Végső rendelkezések

21. Minden információt, mely a BÖD vetélkedő szervezésére és egyes szakaszainak lebonyolítására vonatkozik, csak az egyes szakaszokat Szervező Bizottságok elnöke/ügyvezető elnöke/alelnöke hozhatja nyilvánosságra.

22. (1) Az országos szakaszon résztvevő diák csapatokat szabályszerűen egy-egy tanár kíséri.

    (2) Az országos szakaszon résztvevő diákcsapatok kíséretére kinevezett tanár felel a diákok felügyeletéért a kiszállás teljes ideje alatt, valamint a verseny ideje alatt teljesíti a vezetőtanár feladatkörét.

    (3) Az országos szakaszon résztvevő diákok kötelesek felmutatni a fényképpel ellátott és az illető tanévre lepecsételt ellenőrzőjüket, és/vagy a személyigazolványukat, mellyel diák mivoltukat és személyazonosságukat igazolják.

23. (1) Minden diák, aki részt vesz a vetélkedő országos szakaszán részvételi oklevelet kap.

  (2) Az országos szakaszon részt vevő diákok kísérőtanárai, valamint felkészítőtanárai részvételi igazolást kapnak, melyet a versenyt szervező megye tanfelügyelősége bocsát ki.

24. (1) Az országos vetélkedőn résztvevő diákok kötelesek betartani az általános viselkedési szabályokat. Ellenkező esetben az iskolai vetélkedők szervezésének és lebonyolításának Keretmódszertana szerint megrovásban részesülnek.

    (2) Szerepkörüktől függetlenül, a BÖD vetélkedő szervezésében és lebonyolításában résztvevő tanárok, akik a szakmai etika ellen vétenek, az iskolai vetélkedők szervezésének és lebonyolításának Keretmódszertana szerint megrovásban részesülnek.

25. A jelen vetélkedőn részt vevő diákok, a diákokat kísérő pedagógusok, a Szervező- és Értékelőbizottságok, valamint az országos szakasz Központi Bizottságának tagjai jogosultak a szállítás, szállás, napi költség és egyéb, az iskolai szakaszok szervezésének és lebonyolításának során felmerülő költségek megtérítésére, az érvényben lévő törvényeknek megfelelően.

26. Jelen szabályzat a tartalom megváltoztatásáig, vagy az erre vonatkozó törvénykezés változásáig érvényes.