Bejelentkezés

4. Bölcs Diákok vetélkedő

2. Forduló

I. FELADATSOR

– Hej – sóhajtott az öreg Tálas –, de sok sárkányt eregettem én is a városerdőn.

Elbeszélgettek ezekről a csip-csup dolgokról, s maguk se vették észre, mosolyogtak. Fóris azonban nem. Őt izgatta a sárkány. Mindenekelőtt a neve. Szárnyas kígyókra, mérges leheletű szörnyekre gondolt, melyek halált okoznak. Fejében mitológiai roncsok kavarogtak. A sárkány folytatta útját fönn a levegőben. Csakhogy a diákok nem a legrövidebb úton közeledtek az iskola felé, hanem mellékutcákon haladva megkerülték a várost, úgy hogy most a három tanár háta mögött voltak. Azoknak vissza kellett fordulniok.

Most a sárkány megállt, egy ponton.

Tálas Béla megjegyezte, Novák felé:

– Épp a te házad fölött van, Tóni.

– Az ám – szólt Novák. – Milyen mozdulatlan. Ott fönn, úgy látszik, nem fúj a szél.

– Hány méterre lehet?

-– Százra – mondta Novák, kinek pompás szeme volt. – Több mint százra. Százhúszra legalább.

Fóris, ki szintén megfordult, és vizsgálta a méltóságosan lengő szörnyet, türelmetlenül kérdezte Nováktól:

– De mitől csillog úgy?

– Befestették aranyosra. És rásüt a nap. Attól csillog.

– Ilyesmikkel töltik az idejüket – bosszankodott Fóris –, most, a vizsgák előtt.

– Ha egyébként teljesítik a kötelességüket – válaszolt Novák, elnézően –, nem baj. Legalább megtanulják.

– Mit?

– A sárkányt.

– Hát te tanítod a sárkányt?

– Hogyne. A nyolcadikban, az elektromosságnál. Magam is akartam csinálni nekik, de már nem volt időm. Franklin Benjamin, kérlek, vele mutatta ki, hogy az istennyila azonos azzal a villamossággal, mely a lámpádban ég.

– Az istennyila? – döbbent föl Fóris.

– Az – hagyta helyben a tréfát Novák. – A villám. – Egy sárkányt engedett föl, melynek fejére egy tűt tűzött, az magába szedte a légköri elektromosságot, s a cukorspárga, mely megázott – szóval a rossz vezetőből jó vezető lett –, levezette. Állítólag agyonütött egy tyúkot is. Aztán a léggömb fölfedezése előtt a szél sebességét, a felső légréteg hőfokát is sárkánnyal mérték. Nagyon hasznos mulatság ez.

-– Valamelyik tengeri csatában is fölengedtek egy sárkányt – szólt Tálas Béla. – De már nem tudom, melyikben.

– No látjátok? – fejezte be Novák. – A játék komoly dolog. Mindig az életet jelképezi. Ez vezeti be a gyerekeket az életbe. Csak játszva tanulhatnak.

(Kosztolányi Dezső: Aranysárkány)

 

1. Választható feladat. Olvassátok el Kosztolányi Dezső Aranysárkány című művét, és foglaljátok össze tartalmát legtöbb 2000 karakter terjedelemben! (Ehelyett választható Charlotte Brontë Jane Eyre c. művének elolvasása és összefoglalása.)10 pont

2. Fóris a sárkány hallatán „Szárnyas kígyókra, mérges leheletű szörnyekre gondolt, melyek halált okoznak. Fejében mitológiai roncsok kavarogtak.

a. Szerintetek melyik mitológiai lényre gondolhatott a tanár? 2 pont

b. A sárkány sok nép mítoszaiban, meséiben, mondáiban előfordul. Bizonyítsátok legalább 3 példával, hogy a sárkány nem minden esetben félelmetes szörny!3 pont

c. A magyar népmesében a sárkányt mindig el kell pusztítatni. Most viszont az elpusztítást tárgyalás előzi meg, és a ti feladatotok védelembe venni őt. Írjatok védőbeszédet a sárkány mellett! (Terjedelem: 2000–2500 karakter.)4 pont

3. A legenda szerint ki és mikor készítette el az első sárkányt?1 pont

4. Novák tanár úr szerint a diákok sárkánya legalább 120 méter magasban állt meg. Magasabbra emelkedett-e a sárkány, mint a korabeli legmagasabb épület? Indokoljátok válaszotokat!2 pont

5. Fóris tanár úr azon feltételezését, hogy a sárkányeregetés haszontalan játék, Novák tanár úr egy híres kísérlet megemlítésével cáfolja.

a. Mikor végezte el Benjamin Franklin az említett kísérletet? Rajzoljátok le Franklin sárkányát! Fűzzetek a rajzhoz magyarázatot is!5 pont

b. Nevezzetek meg két olyan felfedezést, mely szintén igazolja, hogy a sárkányeregetés hasznos mulatság?3 pont

6. „Valamelyik tengeri csatában is fölengedtek egy sárkányt…” Kik és milyen céllal használták először a sárkányt a hadászatban?3 pont

7. Melyik állat nevében szerepel a sárkány szó? Jellemezzétek egy mondatban állattani szempontból (élőhely, rendszertani csoportok)!2 pont

8. Készítsetek papírsárkányt! (Méretre, alakra nézve nincsenek korlátok, de vegyétek figyelembe, hogy postáznotok kell.)10 pont

 

II. FELADATSOR

A lányok fegyelmezetten viselkedtek, öt perc alatt elcsitult a lárma, és a bábeli zűrzavart viszonylagos csend váltotta fel. A felsőbb osztályok tanítói is elfoglalták helyüket, de úgy látszott, még várnak valamire. A terem hosszában húzódó padokon nyolcvan leány ült feszesen és mozdulatlanul. […]

Mi történt? Vezényszó nem hangzott el. Sehogy sem értettem a dolgot. De mielőtt magamhoz térhettem volna, a lányok ismét leültek. Minden szem egy irányba nézett. Az a hölgy jött be, aki az este olyan kedves volt hozzám. Ott állt a kandalló mellett, a terem végében – mert a terem mindkét végében volt egy-egy kandalló –, és némán, komolyan jártatta végig tekintetét a növendékek sorain. Miller kisasszony odalépett hozzá, valamit kérdezett, majd a választ megkapván, visszament a helyére, és így szólt:

– Az első osztály hetese hozza be a földgömböket!

Mialatt a parancsot teljesítették, a hölgy lassan végigsétált a termen. Azt hiszem, a tisztelet érzése bennem erősebben kifejlődött, mint másokban, mert még ma is megborzongat az a hódoló bámulat, amellyel akkor a hölgy lépteit kísértem. Most, a nappali világosságban láttam, milyen magas, szép és karcsú. Szelídséget sugárzó barna szeme, hosszú, sötét, finom rajzú szempillái lágyították magas homlokának fehérségét. Sötétbarna haja, a divatnak megfelelően, dúsan göndörödött halántékán. Akkoriban nem simán viselték hajukat a divatos dámák, sem pedig hosszú fürtökben. Ruhája is a kor divatja szerint készült, fekete bársonysujtással díszített sötétvörös szövetből. Övében aranyóra csillogott. (Akkortájt még nem viselt mindenki órát, mint manapság.) Hogy a kép teljes legyen, hadd szóljak még a nemes arcvonásokról, a hibátlan, bár sápadt arcbőrről, az előkelő magatartásról, s az olvasó hű képet nyer – már amennyire szavak hű képet adhatnak – Temple kisasszony külsejéről. Később, mikor egyszer rám bízta az imakönyvét, hogy vigyem le a templomba, megtudtam, hogy Maria Temple a neve.

(Charlotte Brontë: Jane Eyre)

1. Választható feladat. Olvassátok el Charlotte Brontë Jane Eyre című művét, és foglaljátok össze tartalmát legtöbb 2000 karakter terjedelemben! (Ehelyett választható Kosztolányi Dezső Aranysárkány c. művének elolvasása és összefoglalása.)10 pont

2. Honnan ered a bábeli zűrzavar kifejezés? Fogllajátok össze a történetet legtöbb 500 karakterben!2 pont

3.Övében aranyóra csillogott. (Akkortájt még nem viselt mindenki órát, mint manapság.)

a. Az arany mely tulajdonsága miatt részesítették előnyben ezt a nemesfémet a zsebórák készítésekor? Mi a különbség a 14 és a 18 karátos arany között?4 pont

b. Keressetek öt olyan XX. század eleji fotót, amely bizonyítja, hogy a zsebóra viselése divat volt a férfiak körében.3 pont

4. Charlotte Brontë műve az írónő korának iskoláját mutatja be.

a. Ki és milyen rendelet által tette Európában először az oktatást közüggyé?1 pont

b. Hasonlítsátok össze a viktoriánus oktatási rendszert valamely európai uniós tagállam oktatási rendszerével a következő szempontok alapján: irányítás és finanszírozás, oktatási szintek, az oktatás célja, hatékonysága (pl. analfabetizmus aránya alapján).10 pont

5. „Minden szem egy irányba nézett.... Szelídséget sugárzó barna szeme” – olvashatjuk a fenti szövegrészletben.

a. Melyik agyideg működésének tulajdonítható a szemgolyó oldalirányú elfordítása?1 pont

b. Minek tulajdonítható az említett, szelídséget sugárzó szem színe?2 pont

c. Magyarázzátok meg a szem színének öröklődését legtöbb 800 karakter terjedelemben!2 pont

6.Ott állt a kandalló mellett, a terem végében – mert a terem mindkét végében volt egy-egy kandalló…

a. Gyújthattak-e gyufával tüzet a tanteremben? Miért?2 pont

b. Nevezzetek meg két olyan anyagot, amellyel fűthettek ebben az iskolában!1 pont

7. Ha a regénybeli diáklányok elétek tennék a Miller kisasszony által kért földgömböt, ugyanazt látnátok-e rajta, mint azokon a földgömbökön, amelyeket ti forgattok? Miért?2 pont

8. Nézzétek meg a Birodalmak és fénykorok című dokumentumfilm 33. részét (http://www.youtube.com/watch?v=TGgJKBWUE5U), mely a viktoriánus korszakot mutatja be, majd oldjátok meg az alábbi keresztrejtvényt!

15 pont           

1.                   Nagy-Britannia államformája.

2.                   1838-tól a brit uralkodók hivatalos rezidenciája.

3.                   A viktoriánus kor nagy „forradalma”.

4.                   III. …; Viktória nagyapja.

5.                   … herceg; Viktória királynő házastársa.

6.                   Örökletes betegség, mely Viktória királynő gyermekei által számos királyi családban megjelent.

7.                   Lovak által húzott, 16-17 km/óránkénti sebességgel haladó jármű.

8.                   George Stephenson találmánya.

9.                   19. századi biológus, a lépfene elleni oltás feltalálója.

10.                A vasúti sínek anyaga.

11.                1851-ben felavatott épület a Hyde Parkban, Londonban.

12.                1851-ben, Hyde Parkban felavatott épület tervezője.

13.                A kor híres mezőgazdasági törvénye, mely a felkelés szélére sodorta a Brit Birodalmat.

14.                Itt építették a Great Britain hajót.

A.                  A kor kiemelkedő írója.

9. Készítsetek csoportképet, amelyen a csapat minden tagja legalább egy olyan ruhadarabot visel, amely a viktoriánus korszak divatjára emlékeztet, és a csapatnak legalább egyik tagja az I. feladatsor 8. pontjában kért papírsárkányt eregeti. A képet .jpg formátumban, e-mailben kérjük beküldeni.5 pont

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK BETARTÁSA10 pont


A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.

Javítókulcs