Bejelentkezés

10. Bölcs Diákok vetélkedő

2. Forduló

I. FELADATSOR

 

Tulajdonképpen már éjszaka volt, de itt, a 65. szélességi fokon nem csodálkozhattam, hogy nappali világosság van: Izlandon júniusban és júliusban sose megy le a nap. 

A levegő azonban lehűlt. Fáztam, és nagyon éhes is voltam. Megörültünk a boernak, amikor vendégszeretően megnyílt előttünk.

A boer egy parasztnak a háza volt, de ami a vendégszeretetet illeti, felért egy királyéval. Odaérkezésünkkor a ház ura kezét nyújtotta nekünk, és minden további ceremónia nélkül intett, hogy kövessük.

Bevezetett a szobánkba. A szoba földes padlójú, tágas teremféle volt, egyetlen ablak világította meg, az ablakon üveg helyett alig áttetsző birkabőr feszült. A fekvőhely két pirosra festett, izlandi közmondásokkal ékesített deszkakeret volt, szénával betöltve. Nem is számítottam ekkora kényelemre. A baj csak az volt, hogy a házban erős szag terjengett: szárított halé, ecetes húsé és aludttejé - az én orrom ezt nehezen bírta.

Alighogy leraktuk útifelszerelésünket, meghallottuk házigazdánk hangját; hívott, hogy menjünk ki a konyhába, az egyetlen helyiségbe, ahol égett a tűz. Még a legnagyobb hidegekben is csak ezt fűtötték.

Nagybátyám sietve engedelmeskedett a baráti meghívásnak. Én követtem.

A konyha tűzhelye ősi mintára készült: a szoba közepén állt egy kő, ez volt a tűzhely. Felette a tetőbe vágott lyukon távozott a füst. A konyha szolgált egyben ebédlőül is.

A házigazdánk úgy üdvözölt, amikor beléptünk, mintha még nem találkozott volna velünk, csókkal és a saellvertu szóval, ami azt jelenti: „Legyetek boldogok!”

Felesége ugyanígy szólt, és ugyanígy tett is, majd mindketten szívükre szorították jobb kezüket, és mélyen meghajoltak.

Meg kell mondanom, hogy az izlandi asszony tizenkilenc gyermek anyja volt: mind, aprajanagyja, ott nyüzsgött a szobát betöltő füstgomolyagokban. Minden pillanatban felbukkant egy szőke, szomorkás fejecske a füstfelhőkben. Olyanok voltak, mint a kissé mosdatlan angyalkák.

Nagybátyám és én barátságosan üdvözöltük ezt a „fészekalját”, úgyhogy három-négy poronty hamarosan ott mászkált a vállunkon, ugyanannyi ült az ölünkben, vagy csúszkált a lábunk alatt. Akik már tudtak beszélni, a saellvertu-t ismételgették minden elképzelhető hangnemben, akik nem tudtak, csak annál hangosabban kiabáltak.

A hangversenynek az a bejelentés vetett véget, hogy elkészült az étel. Ebben a pillanatban tért be a házba vezetőnk, miután gondoskodott a lovak élelméről, ami azt jelentette, hogy takarékosan kiengedte őket a mezőre: a szegény állatoknak meg kellett elégedniök azzal, hogy a sziklák gyér moháját, kevéssé tápláló zuzmókat legeljenek. Másnap maguktól jönnek vissza, hogy folytassák az előző napi munkát.

- Saellvertu! - mondta a belépő Hans.

Aztán halkan, gépiesen, anélkül, hogy egyik csók hevesebb lett volna, mint a másik, megölelte házigazdánkat, a háziasszonyt és a tizenkilenc gyereket.

A szertartás végeztével asztalhoz ültünk mind a huszonnégyen, a szó szoros értelmében egymás hegyén-hátán. A díszvendégeknek csak két kis kölyök ült a térdén.

Hanem aztán csönd lett ebben a kis világban, amikor megérkezett a leves! Az izlandiakra - még az izlandi gyerekekre is - jellemző hallgatás vette át uralmát. Zuzmólevest kaptunk - egész ízletes volt -, aztán hatalmas adag szárított halat, amely húsz éve besavanyított vajban úszott - az ilyen vajat az izlandi ízlés sokkal többre tartja, mint a frisset. Ehhez skyrt adtak, valamiféle aludttejet, hozzá kétszersültet, és meglocsolták borókabogyólével. Végül, italként, ízzel kevert savót kaptunk, amit blandának neveznek ebben az országban. Hogy ezek a különös ételek jók-e vagy sem, azt én nem tudnám megítélni. Éhes voltam, és desszertként még egy tányér sűrű hajdinakását is kikanalaztam utolsó cseppig.

 (Jules Verne: Utazás a Föld középpontja felé)

 

1. Az alábbi keresztrejtvényben a regényben előforduló tulajdonnevek szerepelnek. Ha helyesen töltitek ki a keresztrejtvény vízszintes sorait, függőlegesen is találtok egy regénybeli nevet.9 pont

 

1. A narrátor keresztneve.
2. A reykjavíki iskola természettan tanára, akinek a házában a két utazó megszállt.
3. A vulkán felé vezető út első állomáshelye.
4. Az izlandi vulkán neve, melynek kráteréből indulva keresi az utat a Föld középpontja felé a két utazó.
5. XVI. századi izlandi tudós, híres alkimista, akinek a tulajdonában lévő könyv lapjai között rejtőzködött a titkosírással írt pergamendarabka.
6. A mesélő kedvese.
7. A vulkán tetejéről látható sziget.
8. Tudós, aki a narrátor szerint bebizonyította, hogy a Föld középpontjában kétmillió fokos hőség uralkodik.
9. A reykjavíki püspöki helynök.
10. A Koppenhágából Reykjavíkba tartó vitorlás neve.

 

2. „Izlandon júniusban és júliusban sose megy le a nap.”. Miért?2 pont

3.  „…az ablakon üveg helyett alig áttetsző birkabőr feszült.” Magyarázzátok meg, hogy a birkabőr miért nem rothadt meg, illetve száradt ki és tört meg? Minek tulajdonítható, hogy a bőr ellenáll a mikroorganizmusok enzimjeinek, amelyek hozzájárulnának a rothadáshoz?2 pont

4.Meg kell mondanom, hogy az izlandi asszony tizenkilenc gyermek anyja volt...”

a. Miért vállaltak régebben - kevésbé előnyös körülmények között is - több gyereket? Érveljetek egy paragrafusban.5 pont
b. Napjainkban egyre gyakoribb az otthonszülés választása a kismamák körében. Soroljátok fel legalább 3 előnyét és 3 hátrányát az otthonszülésnek.3 pont
c. Az újszülöttet napjainkban már a szülészeten jeggyel osztályozzák. Magyarázzátok el, mi a jelentése és a története ennek a jegynek.4 pont
d. Feltételezve, hogy az izlandi családokban a nő már 19. életévének betöltésekor férjhez megy és gyereket szül, számítsátok ki, hogy 20 év múlva legtöbb hány unokája lehetne ennek a családnak (ha mindegyik gyerekük ugyanilyen szép számú utódokat hozna a világra)? Írjátok le a feladat megoldásának minden lépését!3 pont

5.Zuzmólevest kaptunk - egész ízletes volt.”

a. Mire utal a zuzmók jelenléte egy adott helyen?2 pont
b. Milyen élőlény a zuzmó?2 pont
c. Nevezzetek meg két betegséget, amely ellen gyógyszert gyártottak/gyártanak az izlandi zuzmóból?2 pont
d. Írjátok le a zuzmóleves receptjét, megadva a forrást, ahonnan beszereztétek.2 pont

6. Milyen kapcsolat létezik egy izlandi hősi énekgyűjtemény és a magyar rockzene között?2 pont

7. „A fekvőhely két pirosra festett, izlandi közmondásokkal ékesített deszkakeret volt, szénával betöltve.”

Újrahasznosított fából készítsetek bármilyen dekorációs elemet egy izlandi közmondás magyar szövegével. Műveteket postázzátok a  Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60. címre (a borítékra kérjük ráírni: BÖD – Országos szintű vetélkedő középiskolások számára, valamint a csapat nevét).6 pont

8. Egy kis geológia:                                                                                                                               

a. Izland két eltérő kőzetlemezen fekszik, akár azt is mondhatjuk, hogy két eltérő kontinensen foglal helyet. Melyik ez a két eltérő kőzetlemez?1 pont
b. Készítsetek egy egyszerű filmes bemutatót (amelyhez gyurmát, kartonlapot stb. használtok) arról, hogy mi történik a kőzetlemezekkel Izlandon, majd a magyarázatot tartalmazó, legtöbb 30 másodperc terjedelmű kisfilm youtube linkjét másoljátok be a feladatlapra.5 pont

 

 

II. FELADATSOR

 

Izland egy kicsi ország, mégis élen jár a természet védelmében és a környezettudatosságban.

1. Írjatok két érvet, amely alátámassza a fenti állítást.5 pont

2. Tervezzetek egy 5 nap/4 éjszakás környezettudatos kirándulást Izlandra. Szerkesszetek erre a célra egy szórólapot, amelyen feltüntetitek a pontos napi programokat, a megtekinthető nevezetességeket, az útvonalat, szálláshelye(ke)t és a költségvetést. Indulási és érkezési pont Kolozsvár.

A kinyomtatott szórólapot küldjétek be postán a Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60. címre (a borítékra kérjük ráírni: BÖD – Országos szintű vetélkedő középiskolások számára, valamint a csapat nevét).25 pont

3. Nevezzetek meg legalább öt környezettudatos cselekvést, amelyek szerepelnének a tervezett kirándulásotokon.10 pont

 

A feladatok megoldásait minden csapat saját adatlapjára kell feltöltse a http://bod.communitas.ro címre. Amennyiben a rendszer ezt valamilyen okból kifolyólag nem engedélyezné, e-mailben kérjük csatolni a magyaroktatas@magyaroktatas.ro címre.

Postai címünk: Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60. (A borítékra kérjük ráírni: BÖD – Országos szintű vetélkedő középiskolások számára valamint a csapat nevét)

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK[1] BETARTÁSA 10 pont

 

Feladatlap .doc

Feladatlap .pdf

Javítókulcs .pdf[1] A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.