Bejelentkezés

1. Bölcs Diákok vetélkedő

Döntő

I. FELADATSOR

Hirdetőtáblák, útjelzők sűrűsödnek, a táj mind iparibb jellegű, jelzi, hogy Pittsburgh közeledik.

Egyelőre az Ohio folyó, mely kétszáz mérföldet vándorolva a Mississippibe és a Mexikói-öbölbe ömlik. Széles, sűrű víz, rajta hatalmas hidak, gyors egymásutánban, az autók ötösével repülnek át, nincs mód lassítani; bennem az újabb furcsa érzés: a nemrég történt szerencsétlenségre gondolok, amikor itt a leszakadt hídon ötösével pörögtek percekig az autók a megáradt Ohio folyóba.

Mögöttünk a híd.

Megkönnyebbülök.

– Ez Pittsburgh. A húszas évek végén itt tengődtem, úgy, hogy napokig csak egy-egy dollár volt a zsebemben, s az már jó világ volt, amikor barátommal közösen megvettünk egy kacsajárású, ócska Fordot. Csakhogy rég volt ez, fiam, az emlékét is benőtte a fű.

És megszólal a kocsi mélyéből a csendes utazó, Bölöni Farkas Sándor: „Pittsburgh belsője nem hasonlít a többi amerikai városok kellemes, vidám s eredeti színéhez. Örökös kőszénfüst lebeg felette; a házak s a roppant gyárok elfüstölődtek; utcáin s a partokon különféle portékát hordozó szekerek tolongása, mindenfelé a ki- és bepakolás szcénái, vashámorok s a gyárok kolompolásai teszik a mindennapi jeleneteket.”

 

1. A fenti szövegrészlet Tamás Mária Milyen vagy, Amerika? című művéből származik. Olvassátok el a művet, majd foglaljátok össze tartalmát 2000–2500 karakter terjedelemben! (A feladat opcionális jellegű: amennyiben jobban érdekel benneteket Mark Twain Élet a Mississippin című regénye, melyből a II. feladatsor szövegrészlete származik, azt olvassátok el és mutassátok be!)20 pont

2. Az idézett részletben utalás történik a Silver Bridge (Ezüst híd) néven ismert Ohio-híd leszakadására. Mikor történt ez? Mi volt a híd leszakadásának az oka?3 pont

3. A pittsburghi lakosság szerint a szerencsétlenséget egy furcsa lény megjelenése előzte meg. Hogyan nevezték ezt el? Mely film dolgozza fel a történetet?2 pont

4. Hány kilométer hosszú az Ohio folyó? Honnan ered, és melyik városnál torkollik a Mississippibe?3 pont

5. Rajzoljátok be a mellékelt vaktérképre az Ohio és a Mississippi folyó útját! Jelöljétek és nevezzétek meg azoknak az államoknak fővárosait, amelyeken keresztülfolynak, illetve amelyeket érintenek a folyók! 7 pont

6. Mikor a legsűrűbb a víz? Nevezzétek meg a víznek legalább két egyedi tulajdonságát! Minek tulajdoníthatók ezek a tulajdonságok?4 pont

7.  Melyik a helyes az alábbi állítások közül?1 pont

a.       A Mississippi és az Ohio a legnagyobb vízhozamú folyók.

b.      A Nílus a világ leghosszabb folyója (6850 km).

c.       Az Amazonas a világ legbővizűbb és leghosszabb (6850 km) folyója.

8. Mióta gyártanak Ford márkájú autót? Ki tervezte a népszerű Ford T-modellt?2 pont

9. Ki volt Bölöni Farkas Sándor? Melyik művét idézi Tamás Mária?4 pont

 

II. FELADATSOR

 

A. Az utazók meglátogatták a natchez indiánokat a hasonló nevű mai város közelében; itt „vallási és politikai zsarnokságot, magát a Naptól származónak tekintő kiváltságos osztályt, egy templomot és szent tüzet” találtak. Olyan érzésük lehetett, mintha haza kerültek volna; azzal az előnnyel, hogy itt nem volt XIV. Lajos.

Gyorsan tovatűnt még néhány nap, és La Salle ott állott rablókeresztje árnyékában, azon a helyen, ahol a Delaware-ből, Itascából és a Csendes-óceán mellett húzódó hegyvidékről lezuhanó vizek találkoznak a Mexikói-öböl felé siető vizekkel; feladatát elvégezte, csodaművét végrehajtotta. Mr. Parkman lebilincselő elbeszélésének befejezéséül ekként foglalta össze mondanivalóit: „A francia birodalom e napon bámulatosan megnövekedett – legalábbis pergamenen. Texas termékeny sík vidéke; a Mississippi hatalmas medencéje, fagyos északi forrásaitól egészen a tengeröböl tikkadt partjáig; az Alleghany erdős hegyhátaitól a Szikláshegység kopár csúcsáig - szavannák és erdőségek, napszítta sivatagok és prérik, amelyeket ezernyi folyó öntöz, ahol ezernyi harcias törzs bolyong, ezek mind a versailles-i szultán jogara alá kerültek; mindez egy félmérföldnyire sem hallható gyenge emberi hang nyomán.”

 

B. New Orleans legnagyobb eseménye minden évben a Mardi Gras, a húshagyó keddi karnevál - sajnos, mi már későn érkeztünk ahhoz, hogy láthassuk. […] Ez az egész húshagyó keddi mulatság a francia meg a spanyol gyarmatosítás korának maradványa; megítélésem szerint azonban eléggé elvesztette vallásos jellegét. Sir Walter diadalmaskodott a kámzsás-rózsafüzéres lovagokon, s uralma tartósnak ígérkezik. Középkori hókuszpókuszai, melyekhez a törpék-szörnyek meg a tündérvilág kecses teremtményei is hozzátartoznak, kellemesebb látványt ígérnek a szemnek, mint a csuhás barátok korának sivár szertartásai és tömegmulatságai; egyébként pedig ez a mai divat talán ugyanúgy megteszi, mint a régi; kiemelve ezt az egy napot a többi sorából, arra emlékezteti az embereket, hogy a világi és a szent évad határmezsgyéjére értek.

A húshagyó keddi parádé nemrégiben még New Orleans kizárólagos privilégiuma volt. Mostanság azonban Memphisben, St. Louisban és Baltimore-ban is meghonosodott. Valószínű azonban, hogy ezzel "tetőzött" is.

 

1. A fenti szövegrészletek Mark Twain Élet a Mississippin című regényéből származnak. Olvassátok el a művet (elérhetőség: http://mek.oszk.hu/02400/02430/ ), majd foglaljátok össze tartalmát 2000–2500 karakter terjedelemben! (A feladat opcionális jellegű: amennyiben jobban érdekel benneteket Tamás Mária Milyen vagy, Amerika? című műve, melyből az I. feladatsor szövegrészlete származik, azt olvassátok el és mutassátok be!)20 pont

2. Amerika őslakosai az indiánok voltak. Nevezzetek meg egy-egy olyan (a szövegrészletben nem említett) indián törzset, mely az észak-, illetve a dél-amerikai kontinensen él(t)! 2 pont

3. Mely indián birodalom fővárosának jelentése volt a Szöcskék dombja? Mikor és hogyan bukott el a birodalom?6 pont

4. Hogy nevezzik a Sziklás-hegység és a Mississippi-alföld között elterülő füves pusztákat? Hát Dél-Amerika hasonló mérsékelt égövi területeit? Soroljatok fel három-három állatfajt, amelyek csak ezekre a területekre jellegzetesek!

5 pont

 

5. Mely zenei stílus szülővárosa New Orleans?1 pont

6. Honnan ered a karnevál szó? Nevezzetek meg egy-egy olyan európai és észak- vagy dél-amerikai kontinensen fekvő várost, melyek karneváljai világhírűek!5 pont

7. Készítsetek bármilyen anyagból egy kis karneváli jelmezt! Ennek megtervezése és elkészítése során tartsátok szem előtt, hogy borítékban kell elküldenetek!8 pont

8. A magyar hagyomány szerint mely szokáskör végét jelenti a húshagyó kedd?2 pont

9. Mikor kezdődött az amerikai kontinens gyarmatosítása? Nevezzétek meg azokat az európai nagyhatalmakat, melyeknek a 18. században gyarmatuk volt az észak- és dél-amerikai kontinensen! Jelöljétek ezeket a gyarmatokat a mellékelt vaktérképen!6 pont

10. Ki a szövegben említett Sir Walter? A romantikus alkotásoknak mely „követelményeire” utal a mesélő?4 pont

11. Milyen híres sportrendezvény került megszervezésre St. Louis városában, 1904-ben? Hány sportágban történt megmérettetés? Melyek ezek?5 pont

 

1. vaktérkép (I. feladatsor, 5. feladat)

2. vaktérkép (II. feladatsor, 9. feladat)

 

Javítókulcs