Bejelentkezés

1. Bölcs Diákok vetélkedő

2. Forduló

I. feladatsor

 

A sivatagban lassan pirkadni kezdett. Ré előreküldte hírnökeit, a türkizkék párákat, hogy előkészítsék a napbárka útját. A színek a horizont alján elmélyültek, a türkiz smaragdzöldbe ment át, majd megjelent az első rózsaszínű csík. A párák szétfoszlottak, a láthatáron karmazsinpirosan lobban fel az égi tűz, az isteni bárka megjelent az ég peremén. A sivatag alakot öltött, az álmából felocsúdott föld köszöntötte Ré Chephrent, az örökké megújulót. Ez volt az a pillanat, amikor a Nílus völgyében a templomok lapos tetején fölhangzott a naphimnusz.

A sivatagban a fölkelő napot szent énekek helyett csak egy vadásztársaság kutyáinak csaholása üdvözölte. A négy hajtókocsiból meg a hozzá tartozó gyalogszemélyzetből álló társaság a késő éjszakai órákban indult el Onból. Az első kocsiban a hajtó mellett Hatszepszut támaszkodott a mellvédnek.

 

1. A fenti idézet Dráveczky Zsuzsa Asszony a fáraók trónján című művéből származik. A részlet alapján döntsétek el, hogy irodalmi alkotás-e a szöveg? Válaszotokat indokoljátok 4–500 karakter terjedelemben!10 pont

2. Ki volt Ré? Mi volt a szimbóluma?5 pont

3. Miért látjuk a napot vörösnek, amikor felkel?5 pont

4. Azonos lehet-e a szövegben említett naphimnusz azzal, amelyet Ehnaton fáraó költött, s mely a Bibliában szereplő 104. zsoltár keletkezésére is hatással volt? Miért?5 pont

5. Hogyan nézett ki az egyiptomi hajtókocsi? Rajzoljátok le egy A4-es méretű lapra!5 pont

6. Legtöbb hány km/óra sebességgel haladt a hajtókocsi?4 pont

7. Hatszepszut Egyiptom első női uralkodója volt. Nevezzetek meg rajta kívül három olyan nőt, aki az ókori Egyiptomban uralkodott.6 pont

 

II. feladatsor

 

Vádi Halfa az Angol-Egyiptomi Szudán határvárosa. Egyiptomból jövet idáig gőzhajó hozza az utasokat, innen vasútvonal vezet a núbiai sivatagon át Szudán belsejébe.

A városka a Nílus jobbpartján fekszik. Közvetlen a folyó mentén szép, ápolt kertek, árnyékos fasorok, égbenyúló pálmacsoportok sorakoznak, mintegy négy kilométer hosszúságban. Mögöttük rikító tarka, lapostetejű házkockák, fátlan, homokos utcasorok, egy-egy kimagasló, vakítóan fehér középület. [...] Szerencsések azok, akiknek családjai évszázadok óta bírják annak a kevés Nílus-szigetnek termőföldjeit, amelyek állandóan változtatják terjedelmüket a folyó szeszélyei szerint. Ha Allah úgy akarja, egy-két holdnyi területtel többet lehet bevetni némely esztendőben…

Vádi Halfával szemben is fekszik egy ilyen sziget, tán akkora, mint odahaza a Margit-sziget. Gyönyörűen zöldellnek rajta a sudár datolyapálmákkal szegélyezett, bevetett táblák. [...] Végre túlestem az üzleti részen, 1500 liter Shell-benzin rendelésén, végignézem az áruház kincseit, a feltűnően sok japáni árut, megakadt a szemem a »Budapesti Lámpagyár«-jelzésű petróleumlámpákon, és búcsúzás közben már csak arról van szó, hogy ki szállítja át holnap csónakon a benzines ládákat a túlsó parton várakozó autóimhoz?

— Csak bízzad rám, nagyuram, Ibrahim el Magyar majd pontosan elvégzi.

Így mondta: »magyar«, úgy, ahogyan csak mi magunk ejtjük ki nemzetünk nevét.

— Miért nevezed a csónakost »el magyarnak«, effendim?

— Mert magyar. Ők úgy nevezik a törzsüket. Nem arabok, nem berberinek. Magyar az valamennyi ott a szigeten.

 

1. A fenti szövegrészlet Almásy László Levegőben... homokon... című írásából származik. Olvassátok el a művet (elérhetőség: http://mek.oszk.hu/06300/06371/ ), majd foglaljátok össze a tartalmát 2-2500 karakter terjedelemben!10 pont

2. Hogyan alakult meg az Angol-Egyiptomi Szudán állam? Létezik-e még? (4–500 karakter)10 pont

3. Rajzoljátok be az alábbi vaktérképre, hol van Vádi Halfa, illetve az a sziget, ahol állítólag magyarok laknak.3 pont

 

4. Hogyan nevezzük azt a Vádi Hafimban élő népességet, mely magyarnak vallja magát? 3 pont

5. A szerző szerint körülbelül mekkora lehet annak a szigetnek a területe (km2), amelyen a magyar törzs él?3 pont

6. Milyen humángenetikai vizsgálati módszereket alkalmaznak a kutatók a származáselméletek kialakítására? Mi határozza meg az ember egyediségét, illetve változatosságát? Válaszotok megfogalmazása előtt tekintsétek meg a következő hivatkozáson elérhető videót: http://www.mommo.hu/media/Magyarabok !6 pont

7. Ki Allah? Ki volt az utolsó  prófétája? Mely iszlám ünnep során emlékeznek arra, hogy Allah elküldte a Koránt prófétájának? Mikor ünneplik ezt?8 pont

8. Melyik film főhősének alakját ihlette a szerző?3 pont

9. Hány kilométer hosszú a Nílus? Hol található a legtávolabbi forrása? Hova torkollik?3 pont

     

Javítókulcs