2. Bölcs Diákok vetélkedő

4. Forduló

I.  FELADATSOR

GÁRDONYI GÉZA: ERDÉLY CSODÁIBÓL

(részlet)

 

No hát ez a látvány már valami. A barlang fala itt megmaradt a maga természetességében, mert ennyire be már nincs a világnak az a kőművese, amelyik falazni tudott volna. Itt az a sziklatorok, a kének lerakódásaitól, mintha fehér és sárga bársonnyal volna bevonva. Ez a pokol bejárata. Ráillik feliratul: Hagyjátok kívül a reményt.

Ezen a kis ajtón csak búvárruhában lehetne átmenni.

Milyen gyönyörűen borzalmas látvány lehetett ez az egész barlang, mikor még úgy volt, ahogyan a természet megalkotta!

Különben ez az egész hegy bűzlik a kéntől. Se bogár, se más eleven állat nem látható rajta. A barlang belsejében egy sündisznónagyságú holt békát láttam, azt a kőművesek dobták be, hogy lássák, hogyan hal meg. Felvúvódott szegény. És ezenkívül láttam egy kis holt egeret, az egyik szikla tövében. Azt már nem emberek vetették oda. Azt a véletlen vezette a halálba.

A növényzetet azonban nem fojtja meg ez a levegő. Apró cserjék borítják sűrűn az egész hegyet s mindenfelé piroslik az áfonya édes gyümölcse.

A hegyoldalban néhány száz lépésnyire a barlangtól csinos emeletes épület emelkedik. Ez a fürdővendégek tanyája. Jobbára köszvényes és szemfájós emberek ezek, akik a barlang népies jelzőjéről azt mondják, hogy az jobban ráillik a hotelük konyhájára.

Szinte jólesik, mikor erről a kedvetlen helyről a Szent Anna-tóhoz vezető ösvényre léphetek. Az út mindenütt árnyékos. A levegő szinte nedves az üde zöld sűrűség leheletétől. A hegyek itt augusztusban is tele vannak pirosló eperrel és málnával. De az erdőkben nincs élet. Sehol egy madárhang. Csend mindenfelé.

 

1. Melyik barlangról van szó a fenti idézetben? Hol található?2 pont

2.Nevezzetek meg két másik olyan magyar művet (szerző, cím), melyben szó esik erről a barlangról!4 pont

3. Kinek mely művére utal a következő megállapítás: „Ez a pokol bejárata. Ráillik feliratul: Hagyjátok kívül a reményt.2 pont

4. Ezen a kis ajtón csak búvárruhában lehetne átmenni” – olvasható a fenti részletben. Rajzoljátok le egy A4-es nagyságú lapra, hogyan nézett ki a búvárruha a 20. század elején!5 pont

5.a. Mivel magyarázható, hogy  „Se bogár, se más eleven állat nem látható” a barlang közelében?2 pont

5.b. Van-e szemmel látható jele annak, hogy a barlang veszélyes? Ha igen, mi az?4 pont

6. „A barlang belsejében egy sündisznónagyságú holt békát láttam, azt a kőművesek dobták be, hogy lássák, hogyan hal meg.” Mi okozhatta a béka elpusztulását?2 pont

7. Mi a köszvény? Mi okozza? Nevezzétek meg 3 tünetét!5 pont

8. Az említett barlangot napjainkban is gyógykezelő mofettaként használják.

a.      A köszvényen kívül milyen más betegségek gyógyítására ajánlott?2 pont

b.      Mivel magyarázható, hogy a barlangban ülő emberben a kéngáz a melegedés érzetét kelti?2 pont

9. Említsetek meg 4 olyan ritkaságnak számító maradványnövényt, melyet a fenti részletben leírt tájon megcsodálhattok!2 pont

10. Tervezzetek meg egy 5 napos kirándulást a szövegben említett barlang környékére! Útvonalatokat, tervezett szálláshelyeteket jelöljétek be egy térképre!              

Tervezés során vegyétek figyelembe a következőket:

- minden egyes nap érintenetek kell a környéknek valamely látványosságát;

- a maximális költség nem haladhatja meg a 300 RON/főt (a feltétel teljesülésének bizonyításaképpen készítsetek részletes költségvetést)!10 pont

11. Készítsetek egy plakátot, mely által felhívjátok az emberek figyelmét a Szent Anna-tó természeti értékére és adottságaira. A plakát elkészítéséhez bármilyen technikát alkalmazhattok. 6 pont                                                                  

 

II. FELADATSOR

SÜTŐ ANDRÁS: LEVÉL AZ OTTHONIAKHOZ, PUSZTAKAMARÁSRA

 

Kedveseim!

        Amilyen farkasvakító ködök ülik meg mostan a máskor oly messzire borongó Mezőséget, továbbá pedig: amily tetemes utat kell újra megtennem, s még nem tudom: földön-e vagy levegőben, ahol ugyancsak üvöltöznek az esztendő maradék szelei, bizony megeshet, hogy szilveszter estéjén nem kopoghatok be apámék ajtaján, pedig úgy szerettem volna, hogy közös pillantással és családi körbe fogódzott reménységgel köszöntsük az újesztendőt.

        Mennyi beszélnivalónk lett volna ez alkalommal is! Példának okáért fölemlegettük volna, hogy most huszonkilenc esztendeje, amikor én a harmadik faluból vágódtam volt haza vidáman és zúzmarásan, apám azzal fogadott engem: volt király, nincs király, és erre koccintottunk, mert annak előtte bizony átok-könnyeket hullattunk nemegyszer, a király embereinek bántalmazottai. […]

        Szelídebb emlékezésként a kert végében vakoskodó kis kutat is fölemlegetnők; éjfélkor elébe járultunk, hogy a szemébe nézzünk, lássuk, mit mutat a jövendő ígéreteiből. Úgy mondjuk: ez is kiment már a divatból. A ránk váró dolgokat a velünk és általunk zajgó világból és egymás tekintetéből olvassuk ki az ébren tartott jóreménység lobogásában.

        S ha már szóba hoztam a jövőt és a bizodalmat, hadd tegyem hozzá régmúlt idők tanulságát is; a nagy Zrínyi Miklós figyelmeztetését, amely így szól hozzánk: „Végy példát az darvakról, vadludakról, nem teszik szárnyok alá fejeket és nem alusznak, míg istrázsát ki nem állítanak.” A mindenkor szolgálatos bizodalom dolgában ezt helyezném újesztendei jókívánságaim legelejére. Vegyünk példát a darvakról, szárnyunk alá ne dugjuk a fejünket, míg istrázsát – a magunk érdekében – ki nem állítunk. Tartsuk szemmel az Időt, amely nagy munkát s nagy feladatokat tartogat számunkra, a szolgálatos darumadár pedig lehessen egyúttal a jövőbe vetett reménységünknek is szárnyas szimbóluma.

        Nem folytatom, kedveseim, mert ha gyérülnek az akadályok, mégis úgy igyekszem, hogy a képes beszédnek otthon kössünk bogot a végére.

        (1978. szilveszter)

 

1. Sütő András 1927. június 17-én született Pusztakamaráson. Mely regényét ihlette a pusztakamarási élet? Olvassátok el, és ismertessétek legtöbb 1500 karakter terjedelemben!15 pont

2. A Mezőség mint az erdélyi régió elnevezése viszonylag rövid ideje létezik. Mikor jelent meg ez az elnevezés először térképen?1 pont

3. Rajzoljátok be a mellékelt vaktérképre, hol fekszik a Mezőség! A térképen jelöljétek a szomszédos tájegységeket is!5 pont

4. A magyarság szempontjából a Mezőség napjainkban az egyik erdélyi ún. szórványvidék. Mikor és minek következtében csökkent a magyarság aránya ebben a régióban annyira, hogy ezt követően nem képezte többé a lakosság többségét?3 pont

5. A magyarok január 1-jére virradólag ünneplik az újévet. Bizonyítsátok legalább két példával, hogy az általunk használt naptárban szereplő január 1-je nem minden nép körében jelenti az év kezdetét!2 pont

6. Milyen politikai fordulatra utal a következő visszaemlékezés: „apám azzal fogadott engem: volt király, nincs király, és erre koccintottunk”? Mikor következett ez be?2 pont

7. A fenti szövegrészletből kiderül, hogy a kútba újévkor jövendölés céljából is betekintettek. Említsetek meg két másfajta, kúthoz kapcsolódó népi hiedelmet!4 pont

8. Értelmezzétek a részlet utolsó előtti bekezdésének „képes beszédét” (max. 1000 karakter)!5 pont

9. Tekintsétek meg a dokumentumfilmet, majd ennek alapján írjatok egy dalszöveget a film zenéjéhez.5 pont

 

A Cséke Zsolt által készített dokumentumfilm itt tekinthető meg:

http://www.youtube.com/watch?v=kzw2nLhBEjM&feature=player_embedded

Perényi János Daruvonulás a Hortobágyon című filme (2008) megnézhető itt: http://www.youtube.com/watch?v=3fBEkgbjMzg&feature=player_embedded)

     

VAKTÉRKÉP

Javítókulcs