Bejelentkezés

2. Bölcs Diákok vetélkedő

2. Forduló

I. FELADATSOR

KÖZÉPKORI DIÁKDAL

Ezt a ritka madarat
eddig sose láttam,
ritkább, mint Főnix-madár,
a gím tavasz-tájban.
Őt kerestem én, keresd
most te, boldog társam,
nevére – Chimera ő –
közben rátaláltam.

 

 

1. Nevezzetek meg 5 ritka madarat!5 pont

2.a. Mi a Főnix-madár? Minek a jelképe?3 pont

2.b. Nevezzetek meg egy olyan filmet vagy filmsorozatot, melyben megjelenik a főnixmadár! 2 pont

3.a. Ki volt Chimera?2 pont

3.b. Mire utal a kiméra fogalom a biológiában?2 pont

4. Szerelmes versnek tekinthető-e a fenti szöveg? Állításotokat indokoljátok 4–500 karakter terjedelmű

szövegben!6 pont

5. Írjatok egy diákdalt!6 pont

 

II. FELADATSOR

BOCCACCIO: DEKAMERON

(részlet)

 

Hogy pedig Alberto mester csak el-eljárogatott oda, történt egy ünnepnapon, midőn a fent mondott hölgy más hölgyekkel egyetemben ott ült háza előtt, és messziről maguk felé közeledni látták Alberto mestert, az özveggyel együtt feltették magokban, hogy üdvözölni fogják őt, és tisztelettel fogadják, és annak utána megcsipkedik szerelméért; és csakugyan ekként cselekedtek. Tehát valamennyien felkeltek helyükből, meghívták őt, és bevezették egy hűvös udvarba, hová pompás borokat és csemegéket hozattak; végezetül pedig édeskés és tetszetős szavakkal megkérdezték, hogyan lehet az, hogy beleszeretett ebbe a szép asszonyba, holott tudja, mily sok csinos nemes és szemrevaló ifjú legyeskedik körülötte. A mester, ki észrevette, hogy udvarias szavakkal ugyan, de csipkedik, derűs arcot vágott, és így felelt:

– Madonna, hogy én szerelmes vagyok, azon okos embernek nincs mit csodálkoznia, főképpen nincs neked, mivelhogy megérdemled. És ámbár a vénemberekben a természet szerint megfogyatkoztak amaz erők, melyek a szerelmes játszadozásokhoz kívántatnak, azért még nem veszett ki belőlük a jóakarat és annak megismerése, mi szerelemre érdemes, sőt ebben természet szerint annál is biztosabbak, mivelhogy több a tapasztalatjok, mint az ifjaknak. Engem, mikor agg ember létemre téged szeretlek, kiért annyi ifjú rajong, ím ez a reménység éltet: már több ízben jelen voltam bizonyos ozsonnákon, hol láttam, amint a hölgyek édes babot és hagymát esznek; és ámbár a hagymán ugyan nincs semmi jó, mégis a legkevésbé utálatos és a szájnak legkellemesebb a feje, viszont ti általában, s erre valami furcsa étvágy csábít benneteket, a fejét fogjátok meg, és a leveleit eszitek, amelyek nem csupán semmit nem érnek, hanem az ízük is kellemetlen. Mit tudom én, madonna, szerelmesed megválasztásában nem cselekszel-e te is hasonlóképpen? Márpedig ha ekként cselekszel, én lennék a választottad, a többinek pedig kiadnád az útját.

 

1.a. Milyen kémiai folyamat során keletkezik a bor?2 pont

1.b. Említsetek meg két olyan környezeti tényezőt, amely meghatározza az évi bortermelés mennyiségét és minőségét!4 pont

2. Nevezzetek meg két – a szövegben nem említett – olyan ételfajtát, amely a Dekameron írásának időpontjában Itáliában csemegének számított!2 pont

3. Állítsatok össze egy, az egészséges táplálkozás elveinek megfelelő ünnepiuzsonna-menüt! A menüre vonatkozó döntéseiteket indokoljátok legtöbb 1000 karakter terjedelmű szövegben!9 pont

4.a. Mi a jelentése a szövegben szereplő madonna szónak?2 pont

4.b. Ki volt az a szobrászművész, aki névjegyét egyik műve Madonna-alakjának keblén húzódó szalagra véste?  Mi a neve a szóban forgó alkotásnak? Hol őrzik ezt?5 pont

5. A fenti részletben olvasható, hogy „a vénemberekben a természet szerint megfogyatkoztak amaz erők, melyek a szerelmes játszadozásokhoz kívántatnak”. Soroljatok fel 5 olyan fiziológiai változást, melyen az emberi test (pl. az izmok, az agy, az ízlelőbimbók, a tüdők stb.) a 30–90 év közötti életkorban keresztülmegy!10 pont

 

6. Töltsétek ki az alábbi keresztrejtvényt!10 pont

 

                                                                  

 1. A reneszánsz világi zenei műfaja, magyar jelentése: ’pásztordal’.
 2. Az általa festett egyik képsorozatot a Dekameron ihlette.
 3. Ennek a költőnek Boccaccio írta meg életrajzát.
 4. Ez a személy akadályozta meg Boccacciot abban, hogy elégesse művét.
 5. Milyen vész elől menekült a tíz mesélő a kastélyba?
 6. Ezt jelenti a mű címe görögül.
 7. Ennyi novellából  áll a Dekameron.
 8. Ez az építészeti stílus jellemezte Boccaccio korát.
 9. Melyik háború kezdődött Boccaccio korában.

            - A - Egyetemes értelemben az emberi gondolkodás újjászületése.

 

7. Korhatárhoz kötött-e a szerelem érzése? Véleményeteket fogalmazzátok meg 1500–2000 terjedelmű szövegben!10 pont 

8. Készítsétek egy 2012-es fali- vagy asztali naptárat, melyen feltüntetitek:

 • Boccaccio, valamint másik 11 olyan személyiség születés- vagy elhalálozási napját, akik a középkor idején (5–15. században) éltek, valamint
 • 12 történelmi esemény időpontját!

A fali naptár A3-as méretű legyen és bármelyik választása esetében kötelező módon nyomtatott és elektronikus formátumban is el kell küldenetek. A naptárak értékelése során külön figyelmet szánunk az eredetiségnek!10 pont

 

Javítókulcs