Bejelentkezés

2. Bölcs Diákok vetélkedő

1. Forduló

KÖTELEZŐ FELADATSOR

CAIUS PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS LEVELE SURÁHOZ

 

Kedves Surám! Én diáknak csapok fel, te csapj fel tanárnak, a pihenés módot nyújt rá! Okvetlenül tudni szeretném, mi a véleményed: léteznek-e szellemek, van-e valóban testük és valamiféle hatalmuk, vagy afféle tévképzetek-e, melyeket csak félelmünk ruház fel alakkal.

Én hiszek bennük […] Egyik rabszolgám a többiekkel együtt bent aludt a szolgahálóban: ő me­séli, hogy álmában két fehér tunicás alak jött be az ablakon, megnyírták, aztán ahogy jöttek, ugyanúgy távoztak. Hajnalban derült ki róla is, hogy megnyírták, haja ott volt körülötte, szanaszét szórva! Semmi különleges nem következett, legfeljebb az, hogy nem helyeztek vád alá, pedig ez történt volna, ha Domitianus tovább él – mert az eset az ő uralma alatt játszódott le. Íróasztalában ugyanis egy ellenem szóló vádiratra bukkantak, melyet Clarus nyújtott be hozzá. Ez adja meg a rejtély kulcsát: mivel a vádlottak rendszerint megnövesztik a hajukat, embereim levágott fürtjei jelezték, hogy a fenyegető veszély elmúlt.

Most hát kérlek, vesd latba olvasottságodat. A tárgy is méltó, hogy hosszan és tüzetesen tanulmányozd, s talán én sem vagyok arra méltatlan, hogy tudományodat megoszd velem. Nem bánom, vizsgáld meg a kérdést mindkét oldalról, ahogy szoktad, de valamelyik mellett mondd ki a döntő szót. Ne hagyj tanácstalanul, bizonytalanságban, hiszen éppen azért fordul­tam hozzád, hogy kételyeim megszűnjenek. Minden jót!

 

1. Írjatok legtöbb 1500 karakter terjedelmű érvelő szöveget arról, hogy léteznek-e szellemek!15 pont

2. Nevezzetek meg egy olyan irodalmi művet, melyben a halandók életét szellemek, kísértetek zavarják vagy segítik, majd foglaljátok össze legtöbb 2000 karakter terjedelemben a mű tartalmát!20 pont

3. December 2-án tartják a rabszolgaság felszámolásának világnapját annak emlékére, hogy 1949-ben ezen a napon született meg az az ENSZ-határozat, mely az emberkereskedelem és mások kizsákmányolása ellen szólt. Véleményetek szerint sikerült-e véglegesen felszámolni a rabszolgaságot? (Max. 1000 karakter.)6 pont

4. A hajvágás nem minden nép hiedelmében jelentette a fenyegető veszély elmúlását. Ismertessetek egy olyan történetet, mely ezt igazolja! (Max. 1000 karakter.)5 pont

5. Milyen eredetű szó a sura? Mit jelent?4 pont

6. a. Mi a tunika (latinul tunica) szó szövegbeli jelentése?2 pont

    b. Mi a tunica szó anatómiai jelentése? Nevezzétek meg az emberi testnek négy olyan részét, melynek latin elnevezésében szerepel a tunica szó!8 pont

 

I. VÁLASZTHATÓ FELADATSOR

PLUTARKHOSZ: PÁRHUZAMOS ÉLETRAJZOK

 

Ezek a bölcselők előbb állítólag Delphoiban gyűltek össze, majd Korinthoszban, ahova Periandrosz hívta meg őket, és lakomát rendezett tiszteletükre. Nagyobb dicsőségükre ide-oda küldözgettek egy tripuszt, sorban eljuttatták egymáshoz, közben mindegyik túl akart tenni a másikon színlelt szerénységben, bár többre becsülte magát a másiknál. Ennek a tripusznak a története így szól:

Egy alkalommal, amikor néhány halász Kósz szigetén kivetette hálóját, milétoszi látogatók tartózkodtak a szigeten, és látatlanban megvették előre a fogást. A hálóban egy aranytripusz volt, amelyet állítólag a Trójából hazatérő Helené egy régi jóslatra emlékezve dobott a tengerbe. A látogatók és a halászok között civódás támadt a tripusz miatt, a két város magáévá tette az ügyet, és háborút indított egymás ellen. A harcoló felek a Püthiához fordultak döntésért, aki a tripuszt a legbölcsebb férfiúnak ítélte, így hát először Thalésznak küldték el Milétoszba. A kósziak szívesen cselekedtek így, bár előzőleg háborút viseltek a tripusz miatt Milétosz egész lakossága ellen. Thalész azonban kijelentette, hogy Biasz bölcsebb nála, és odaadta neki a tripuszt, ő viszont továbbküldte a magánál még bölcsebbnek, így aztán a tripusz körbejárt, míg másodszor is Thalészhoz került. Ekkor Milétoszból Thébaiba vitték, és ott felajánlották Apollón Iszméniosznak. – Theophrasztosz úgy tudja, hogy a tripuszt először Biasznak vitték el Priénébe, és Biasz csak ezután küldte el Milétoszba Thalészhoz. Így járta sorba valamennyi bölcset, amíg másodszor is Biaszhoz került, s végül Delphoiba. Ezek a történet legelterjedtebb változatai; mások szerint Kroiszosz Delphoiba nem tripuszt küldött, hanem talpas ivópoharat, ismét mások szerint ezt a serleget Bathüklész hagyta itt.

 

1. Nevezzétek meg a fenti írás műfaját! Alkossatok egy 500–1000 karakter terjedelmű, azonos műfajú szöveget!10 pont

2. Miről híres Delphoi?1 pont

3. Mi a tripusz?2 pont

4. Nevezzetek meg 4 olyan halat, amelyet kifoghattak volna a halászok!4 pont

5. Mikor és kik között zajlott a trójai háború?3 pont

6. Ki volt Thalész? Nevezzetek meg egy olyan geometriai tételt, mely a nevéhez fűződik!3 pont

7. Ki volt az a híres orvos, aki Kósz szigetén született? Milyen szöveg fűződik mindmáig az ő nevéhez? Vessétek össze a szöveg mai formáját az eredetivel, majd foglaljátok össze 500–1000 karakter terjedelemben a hasonlóságokat és különbségeket!7 pont

 

II. VÁLASZTHATÓ FELADATSOR

 

IBÜKOSZ: TÖREDÉK A TAVASZRÓL

 

Fénylik a birs a tavaszban, a zúgó
gyors patakok gyökerét megitatják,
s ott, hol a nimfa-sereg szűz kertje van,
újra virágzik a felragyogó pomagránát,
s búvik az új levelek hüvösében a kis fürt,
jár-kel az új venyigékben a bor már:
bennem a vágynak nyugovása, sem évszaka nincsen időtlen:
mint ahogyan lobogó villámokkal a thrák
északi szél söpör át a vidéken,
Küprisz is úgy tipor engem örökké,
néma közönnyel, olyan feketén, eszelősen,
egyre csak úgy szerelemre taszít gyermeki kortól
és ma is úr a szivemben.

 

Radnóti Miklós fordítása

 

1. Ki volt Ibükosz? Mikor alkotott?2 pont

2. Keressétek ki azokat a szavakat, melyek nem az érvényes magyar helyesírás szerint szerepelnek a szövegben! Mi az oka annak, hogy „helytelenül” íródtak?6 pont

3. Kik a nimfák? Nevezzetek meg egy olyan magyar képzőművészeti alkotást, mely nimfát ábrázol!4 pont

4. a.  Kik és hogyan honosították meg Dél-Európában a gránátalmafát?2 pont

    b. A gránátalma a reneszánsz kora óta a magyarok körében is igen kedvelt díszítő motívum. Keressetek a világhálón olyan három, különböző vidékről származó, magyar népművészeti alkotást ábrázoló képet, melyen szerepel gránátalma mint motívum!3 pont

5. Kik voltak a trákok? Jelöljétek be a mellékelt vaktérképre Trákia határait!3 pont

6. Ábrázoljátok a fenti versben megjelenő természeti képet (bármilyen technikát használhattok, mérete A4-es nagyságú legyen)!5 pont

7. Állítsatok össze 5 ókori görög versből álló szerelmesvers-gyűjteményt!5 pont

 

 

MELLÉKLET: vaktérkép

 

Javítókulcs