Bejelentkezés

10. Bölcs Diákok vetélkedő

1. Forduló

 

 

I. FELADATSOR

 

        A tavasz lassan alámerült a forró, perzselő, hosszú nyári napokba, melyek érkezését a kabócák harsány, izgatott éneke jelezte: az egész sziget remegett a kiáltásaiktól. A földeken kiteltek a kukoricacsövek, selyem hajuk barnából vajszőkére érett, ha lehántottam a levélburkot, és beleharaptam a magok gyöngysorába, tejes lé fröccsent a számba. A tőkéken szeplős, meleg fürtökben csüngött a szőlő. Az olajfák roskadoztak a gyümölcs súlyától; a sima, zöld olajbogyók olyanok voltak, mint a nefritkőcseppek; közöttük citerázott a kabócák kórusa. A narancsligetekben a sötét, fényes levelek között a gyümölcsök kezdtek vörösen izzani, mintha gödrös, zöld bőrük lassan elpirult volna.

        Fönt a dombokon, a sötét ciprusok és a hanga között rajokban táncoltak a lepkék, keringtek, mint a konfetti a szélben, le-leszálltak egy levélre, hogy petesortüzet bocsássanak ki rájuk. A szöcskék és sáskák raja pörgött a lábam alatt, mint valami óraszerkezet; részegen röpködtek a hangában, szárnyuk ragyogott a napon. A mirtuszok között imádkozó sáskák mozogtak, óvatosan, könnyedén ringatózva, mint a megtestesült gonoszság. Karcsúak voltak és zöldek, áll nélküli képükből kidülledt óriási, fagyosan aranyszínű gömbszemük. Ijesztő, ragadozó eszelősség sugárzott a szemükből. Szögletes karjuk a hegyes fogak rojtjaival mintha imára emelkedne a rovarvilág felé, végtelenül alázatosan és buzgón, és csak akkor rezzent, ha egy lepke túlságosan közel repült el mellette.

        Estefelé, amikor hűvösebb lett, a kabócák abbahagyták az éneklést, szerepüket átvették a zöld levelibékák, melyek nyirkosan tapadtak a citromfák leveleire lent a forrásnál. Kiguvadt szemük szinte hipnotizáltan bámult, hátuk fénylett, mint a levelek, melyek között ültek. Felfújták hangzsákjukat, és rekedten kuruttyoltak, olyan hévvel, hogy félő volt, nyirkos testük megreped az erőlködéstől. Amikor a nap lebukott, rövid, almazöld alkony következett, mely fokozatosan fakult, és mályvaszínűre változott; a levegő lehűlt, és eltelt az est illataival. Ekkor jöttek elő a varangyos békák ragacsos bőrükön furcsa, térképszerű, palackzöld foltokkal. Lopakodva huppantak az olajfaligetek hosszú fűcsomói között, ahol a lószúnyogok bizonytalan röpte mintha lebegő gézfüggönnyel borította volna a talajt. A varangyok ültek, pislogtak, azután egyszerre utánakaptak egy-egy arra röppenő lószúnyognak, majd visszakuporodtak kissé zavart képpel, és hüvelykujjukkal gyömöszölték nagy szájukba a rovar kifityegő szárnyát és lábát. Fölöttük a roskatag kert málladozó falán a kis skorpiók sétáltak ünnepélyesen, kéz a kézben, a dundi mohadombocskák és csöpp gombaligetek között.

        A tenger sima volt, meleg és sötét, mint a fekete bársony: egyetlen fodrocska sem törte meg tükrét. Albánia távoli partját csak az ég kissé vöröses izzása jelezte. Fokozatosan, percről percre mélyült ez az izzás, egyre fényesebb lett, és szétterjedt az égen. Azután egyszerre felbukkant az óriási, borvörös hold a hegyek csipkés ormai felett, és egyenes, vérpiros ösvényt festett a sötét tengerre. Most megjelentek a baglyok, és oly nesztelenül lebegtek fáról fára, mint a pernye. Meglepetten huhogtak, mikor a hold egyre magasabbra emelkedett, és előbb rózsaszín, majd aranyszínű lett, és végül úgy ült csillagfészkében, mint egy ezüstbuborék.

 (Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták)

1. Mi a kérdés?10 pont

Az alábbi válaszok Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták című regényéhez kapcsolódnak. Találjátok ki a kérdéseket a válaszokhoz!

1. Mert túl sok temetést láttak a szálloda erkélyéről.

2. Sofőr, testőr, vezető, filozófus, barát, szinte családtag.

3. Mert a gyökere benő az ember fejébe, és ellopja az agyát.

4. Fésűt, gombot, szentképet, faragott állatokat, tükröt, zsebkendőt, galambot, csirkét, póréhagymát.

5. Aphrodité.

6. A város egyetlen kertmozijába.

7. Mert Larry meghívta néhány barátját vendégségbe, és nem fértek volna el.

8. Ha a betegségeiről beszélhetett.

9. Egy csónakot, amivel egyedül kalandozhat a szigetvilágban.

10. Spiro, mert tévesen „Farkák”-nak ejtette a nevüket.

2. Gerlad Durrell tájleírásainak élvezhetősége a részletek pontos megragadásából, a hangulat érzékeltetéséből, a sorokból kiérezhető természetszeretetből ered. Készítsetek ti is hasonló „tájleírást” egy őszi tájról (udvar, park, erdő stb.). Fényképezzétek le az adott helyet úgy, hogy a csapat tagjai is rajta legyenek a képen, majd írjátok le, amit láttatok legtöbb 100 szóban. A képet másoljátok be a feladat megoldásához.7 pont

3.

a. Soroljátok fel a fenti szövegrészletben szereplő gerinctelen állatfajtákat! 3.5 pont
b. Nevezzetek meg a fenti szövegrészletből három gerinces állatot!1.5 pont

4. Táplálékláncok!

a. Felhasználva a fenti szövegrészletben szereplő állatokat és növényeket állítsatok össze két táplálékláncot úgy, hogy az esetleges hiányzó láncszemeket saját elképzelésetek szerint pótoljátok és jelöljétek színessel. A táplálékláncot az alábbi modellhez hasonlóan készítsétek el.5 pont

            pl.

 

b. Érveljetek egy paragrafusban a táplálékláncok ökológiai értékéről! 5 pont

5. A fenti szövegrészlet alapján milyen éghajlaton játszódik a regény cselekménye?4 pont
 

6. Töltsétek ki az alábbi vaktérképet, mely a regénybeli cselekmények mozgásterületét és annak környékét ábrázolja!4 pont

7.

a. Keressetek egy-egy képet a következő növényekről, majd másoljátok be a táblázatba!4 pont

Olajfa

Narancsfa

Hanga

Mirtusz

 

 

 

 

 

   b. Mit jelképezett a mirtusz a mitológiában? Milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá ma?2 pont

 

8. 

a. Azon a szigeten, amelyen Gerald Durrell kalandjai játszódnak, gyakori egy vöröses színű talajtípus. Mi ennek az egyik, igen elterjedt neve?2 pont

b. A sziget északi részét olyan kőzetek alkotják, amelyek általában karsztosodnak. Ezeken gyakran képződik a fenti talajtípus. Melyik ez a kőzet?2 pont

         

II. FELADATSOR

 

1. Végezzétek el iskolátokban vagy egy, a csapat által kiválasztott másik oktatási intézményben a közvélemény-kutatást (minimum 30 személy megkérdezésével)! A kitöltött kérdőíveket postázzátok a Communitas Alapítvány címére!10 pont

2. Adatok feldolgozása:

a. Vezessétek be Excel táblázatba az 1., 2., 3., 4., 5., és 7. kérdések eredményeit, külön oldalakra.10 pont

b. A 2., 3., 4. és 5. kérdések oldalán szerkesszetek különböző típusú kimutatásdiagrammokat!8 pont

c. Fogalmazzátok meg következtetéseiteket / véleményeteket a kapott eredmények alapján, maximum 1000 karakteres terjedelemben!5 pont

d. Írjatok ki három tevékenységet a 6. kérdésre adott válaszok közül, amelyeket megvalósíthatónak tartotok, és amelyekbe szívesen bekapcsolódna csapatotok is.3 pont                                                                                                         

3. Keressétek ki annak a törvénynek a számát, mely az iskolák szelektív hulladékgyűjtését szabályozza, majd másoljátok ki az általatok legfontosabbnak tartott cikkelyt, és fordítsátok le magyarra.4 pont

 

ANGYALMŰHELY!

BÓNUSZPONT-SZERZŐ FELADAT

 

        A karácsonyi adakozás szellemében szerezzetek bónuszpontot (max. 10 pont) csapatotoknak. Válasszatok ki egy olyan hátrányos helyzetű célcsoportot, akiket az ünnepekre meg szeretnétek ajándékozni egy együtt töltött délutánnal. Szervezzetek számukra „angyalműhelyt”, ahol közösen készítsetek számukra bármilyen, a karácsonyhoz kapcsolódó tárgyat (pl. mézeskalács, karácsonyfadíszek stb.). Az eseményt rögzítsétek, majd a felvételből készítsetek egy legtöbb 3 perces kisfilmet, töltsétek fel a Youtube-ra, a megoldásoknál pedig tüntessétek fel a hivatkozást, amin elérhető, legkésőbb december 20., 24.00 óráig.  Pontozzuk az esemény hangulatát, a végtermékeket, valamint a videót. A három legügyesebb csapatot meglepetéscsomaggal díjazzuk. 

        A feladatok megoldásait, az excel táblázatot illetve az Angyalműhely kisfilm hivatkozását minden csapat saját adatlapjára kell feltöltse a http://bod.communitas.ro címre. Amennyiben a rendszer ezt valamilyen okból kifolyólag nem engedélyezné, emailben kérjük csatolni a magyaroktatas@magyaroktatas.ro címre.

A kérdőíveket a következő címre kell postázni:

Fundaţia Communitas, 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60.
(A borítékra kérjük ráírni: BÖD – Országos szintű vetélkedő középiskolások számára valamint a csapat nevét)

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK1BETARTÁSA10 pont

 

 

Javítókulcs pdf.

Feladatlap doc.

Feladatlap pdf.

Kérdőív jpg.


1A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.