Bejelentkezés

Szabályzat

BÖLCS DIÁKOK országos szintű transzdiszciplináris vetélkedő

magyar nyelven a IX-XIII. osztályos diákok számára

 

SZABÁLYZAT

 

 

I. Fejezet

Általános keretek

 

 

1. Jelen szabályzat a BÖLCS DIÁKOK országos szintű transzdiszciplináris vetélkedő magyar nyelven a IX-XIII. osztályos diákok számára szervezését és lebonyolítását tartalmazza az Oktatási Minisztérium 2018.07.30./ 4203. számú rendelete által meghatározott Keretmódszertan alapján.

2. A BÖLCS DIÁKOK országos szintű transzdiszciplináris vetélkedő magyar nyelven a IX-XIII. osztályos diákok számára (továbbiakban BÖD vetélkedő) egy olyan vetélkedő, melynek általános célja a diákok általános műveltségi szintjének javítása, a tanóra kereteitől eltérő értékek és a versenyszellem fejlesztése, valamint a különböző iskolai tantárgyak közötti kapcsolat megteremtése annak érdekében, hogy megszüntesse azok hagyományos elszigeteltségét. Továbbá célja, hogy elősegítse a tananyag jobb megértését: a hétköznapi tapasztalatokból kiindulva és a már elsajátított tudást hasznosítva összeköti az egy adott tantárgyhoz kapcsolódó ismereteket, képességeket, készségeket, magatartásformákat, értékeket, a tanítás-tanulás folyamatát hollisztikusan értelmezve, a valós, interaktív világot képezi le.

3. A verseny egyszintes, és IX-XIII. osztályos, magyar nyelven tanuló diákoknak szól. Bármilyen oktatási formában tanuló diákok benevezhetnek csapattal az adott iskolai évben zajló versenyre.

4. (1) A versenyen való részvétel opcionális, és csapatokban történik. A verseny országos szakaszára a megyei szakasz alapján lehet bejutni, melynek feltétele nem csupán a megszerzett pontszám, hanem az egyes szakaszokon való részvétel is.

    (2) A verseny szakaszai a következők:

Első szakasz: levelezés útjánaz adott iskolai év november-decembere

Második szakasz: levelezés útjánaz adott iskolai év január-februárja

Megyei szakasz: levelezés útjánaz adott iskolai év márciusa

Országos szakasz: televíziós vetélkedő formájában – az adott iskolai év május-júniusa

 

a. Az első, második, valamint a megyei szakasz levelezés útján történik. A versenyre benevezett diákok a www.bod.communitas.ro oldalról, a vetélkedő honlapjáról töltik le a megoldandó feladatokat, lementik elektronikus formátumban, majd online elküldik a megoldásokat. A benevezésnél minden csapat létrehoz magának egy felhasználói fiókot a www.bod.communitas.ro oldalon, ahova később a megoldásokat feltölti. A diákok munkái bizalmasak, csupán a szervező- és javítóbizottságnak van adminisztrátori hozzáférése a verseny weboldalához.  A javítókulcs és a csapatok által elért pontszámok ugyanezen a weboldalon jelennek meg publikusan. A feladatlapokat a szervező iskola javítóbizottsága bírálja el.

b. Megyei szakasz – szintén online levelezés útján történik, a szelekciós kritériumrendszert pedig a szervező- és javítóbizottságok állítják fel. A megyei szakaszon való részvétel feltétele az előző két levelezői szakaszon való részvétel. A megyei szakaszon szerzett pontszám összeadódik az első és a második szakaszon szerzett pontszámmal, az így szerzett végső pontszám alapján jutnak be a csapatok az országos döntőbe. A csapatok levelezői szakaszon szerzett pontszámait az országos szervezőbizottság tartja számon.

c. Országos szakasz – Az országos szakaszon való részv&eacut